Integritetspolicy - GDPR

Integritetspolicy - GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s Dataskyddsförordning att gälla i Sverige. GDPR – General Data Protection Regulation. En förordning som beskriver hur hantering av personuppgifter ska ske.

KIFAB Pappersgrossisten i Kungsbacka har säkerställt att vår behandling av personuppgifter uppfyller de nya kraven. Vi delar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Det är viktigt för oss att du som kund ska känna dig trygg och säker när du handlar av oss.

I vår integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker eller registrerar dig på vår webbsida, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss. Vilka rättigheter du har och hur du kan komma i kontakt med oss om du har frågor.

Vi lagrar de företagsuppgifter inklusive personuppgifter ni registrerat eller lämnat hos oss, endast för ändamål i vårt affärsrelation när du är kund eller leverantör hos oss. Som kund eller leverantör ingår du ett avtal med oss vilket utgör en laglig grund att spara uppgifter såsom, ert företagsnamn, organisationsnummer (personnummer för enskilda firmor), adress, kontakpersoner på ert företag, telefonnummer och mejladresser.

Vi använder oss av cookies på vår hemsida. Cookies och annan teknik som lagrar eller hämtar uppgifter från användarens dator får endast användas med användarens samtycke. Samtycke till cookies lämnas på vår hemsida via en popup-ruta. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.  En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Cookies samlar in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera.

Vi lagrar uppgifterna i 2 år men följer dessutom andra lagar och kan därför spara vissa uppgifter i 7 år.

Du kan när som helst begära tillgång av dina uppgifter, du kan också begära rättning av uppgifter, du har rätt att begränsa, invända, återkalla eller begära radering av dina uppgifter om det överensstämmer med tillämplig lagstiftning. Du har dessutom rätt till dataportabilitet.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till oss på KIFAB. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY) som är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

KIFAB Pappersgrossisten i Kungsbacka AB
Faktorvägen 11
434 37  KUNGSBACKA

Telefon: 0300-568282
Mejl: info@kifab.se