Tillfälligt slut

Klorin desinfekterar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier är dokumenterad. Bleker och gör tvätt vit och hygienskt ren.

  st
Förpackningsstorlek: 1
Sekundär förpackningsstorlek: 12
RKV ID: 20001669